Pages

miércoles, 14 de abril de 2010

You say pink
I say black
You say dance
I say read
You say day
I say night
You say pop
I say
rock
You say fashion
I say passion
You say sunny
I say cloudy
You say new
I say old
You say "I'm perfect"
I reply "fuck off!"

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo